Kennismaking en inschrijving

Onze school is een school met ruime capaciteit.  Ze volgt de regelgeving van het inschrijvingsdecreet en de afspraken die gemaakt worden in het Lokaal OverlegPlatform BasisOnderwijs Kortrijk (LOP Bao Kortrijk).

De data, voorrangsperiodes en de praktische afspraken kan je vinden op www.naarschoolinkortrijk.be