Speelpleinwerking

Tijdens de vakanties (met uitzondering van de kerstvakantie) is er een boeiende speelpleinwerking. Voor herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie, evenals voor kindvrije dagen (bv. pedagogische studiedagen) is er een kwaliteitsvolle opvang in de school. In de grote vakantie is er een samenwerking binnen de vzw. Speelpleinwerking Marke.zie ook:www.speelpleinwerkingmarke.be