SCHOOLRAAD

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.  Zo is bv. advies van de schoolraad nodig over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, verbouwingswerken aan de school, enz.  Jaarlijks worden ook de facultatieve vakantiedagen door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad is samengesteld uit volgende vertegenwoordigers:

- vanuit de ouders:  mevr. Katelijn Declercq, voorzitter
                            mevr. Miet Craeynest, ondervoorzitter
                            dhr. Patrick De Fraye,
- vanuit de leerkrachten:  mevr. Sandra Derycke,
                                   mevr. Isabelle Lepeer, secretaris
                                   mevr. Hilde Parmentier
- vanuit de lokale gemeenschap:    dhr. Joël Vandenbogaerde
                                                mevr. Brigitte Wenes