Werkgroepen

Naast de gewone pedagogische vergaderingen en overlegmomenten hebben de leerkrachten zich gegroepeerd in 3 specifieke werkgroepen.  Wat vorig jaar verwezenlijkt werd en dit schooljaar op stapel staat, kunt u hieronder lezen.