Werkgroep Cultuur

 

Uitgevoerde acties tijdens schooljaar 2014-2015

01. Twee leden van onze werkgroep volgden de opleiding ICQ van Kunst in Zicht die werd georganiseerd door HumuZ in Kortrijk.
02. Daarnaast hebben we Mieke Vandecandelaere van HumuZ een paar keer uitgenodigd naar onze werkgroep, om ons te helpen met het uitstippelen van een visie en die te vertalen naar een concrete en haalbare aanpak voor onze school. Zo groeide de idee voor volgend project.
03. Omdat we dit zien als een onderdeel van onze totale werking, willen het eerste jaar een nogal specifiek stappenplan doorlopen. Hierbij zetten we in op:
• de leerlingen nieuwe muzische ervaringen bieden;
• het lerarenteam voeden met nieuwe ideeën en via coahings muzisch sterker maken.
De muzische dagen zijn niet resultaatgericht (we werken niet toe naar een toonmoment). Op die manier krijgen de leerlingen de kans elk op hun tempo een muzisch proces te doorlopen, zonder de druk van een resultaat te moeten tonen.
We hebben tussen september 2014 en december 2014 volgende stappen gezet:
STAP 1: Pedagogische studiedag
Voormiddag “Muzische vorming op school”
Namiddag “… een muzische dag op school”
STAP 2: Coaching
De leerkrachten kunnen hun voorbereiding op thuis verder afwerken. De muzische namiddagen worden per klas uitgewerkt.
STAP 3: Muzische dagen
Per graad is er één muzische dag. De muzische dagen worden dan ook als volgt uitgewerkt:
• Voormiddag: begeleiders van Casa Blanca doen een muzische sessie op school. De leerkrachten kiezen zelf welke muzische vorm ze graag aan bod zien komen voor hun klas. Ze volgen de sessie mee en krijgen hierdoor inspiratie en een werkvorm aangereikt.
• Namiddag: de leerkrachten verzorgen zelf de muzische sessies. Een begeleider van Casa Blanca volgt mee.
• Afrondend moment door begeleiders van Casa Blanca (klasoverschrijdend)
• Kort feedback momentje met de leerkrachten.
STAP 4: Evaluatie
Volgend schooljaar? Het is de bedoeling dat de drie muzische dagen per jaar worden ingebed in de werking van de school. Dat dit de dagen zijn waarop we net iets anders kunnen aanbieden aan de leerlingen, hen andere ervaringen kunnen laten opdoen.
We kunnen als leerkracht - met de aangereikte tools en methodieken - zelf aan de slag en kunnen ervoor opteren meer muzikanten, kunstenaars, .... uit te nodigen op die dagen, als aanvulling op de sessies die we zelf ontwikkeld hebben. Zo willen we verder groeien en onze leerlingen maximaal de kans bieden zich ook muzisch te ontwikkelen.
04. 5de en 6de leerjaar werkten een week rond erfgoed en animatiefilm olv Kidscam.
05. kleuter: straat van Kaat
06. Project met Passerelle:
Binnen de totale muzische vorming, kan bewegingsexpressie nog een extra duw gebruiken. We hebben besloten om hierop in te zetten in het 2de en 3de leerjaar.
• Het project biedt leerlingen de kans om hun eigen creativiteit te ontwikkelen.
We willen een project waarin leerlingen eigen bewegings- en expressiemateriaal mogen aanreiken.
• Het project leert kinderen hoe ze via beweging en expressie ook elementen van hun eigen-ik kunnen delen.
• De leerlingen leren eigen materiaal te verwerken in een totaalconcept, waarin ze ook rekening leren houden met de anderen.
• In een traject van een 4-tal sessies, krijgen de kinderen de kans hun materiaal te laten groeien en deze expressievormen maximaal te exploreren.
Zo groeide de idee voor de realisatie van Ik en jij en wij'
Passerelle voorziet 4 sessies van elk 2 uur in de school. Gedurende dit traject wordt gewerkt met de leerlingen. Hoe denken ze over hun eigen ik, hoe vertaal je dat in een beweging. Er wordt geëxperimenteerd, geëxploreerd, … Binnen het groepsgebeuren wordt plaats gemaakt voor de creativiteit van elk kind. Vanuit het materiaal dat is ontwikkeld wordt samen met de kinderen nagedacht over welk verhaal ze met z’n allen kunnen vertellen, samen. En zo worden alle individuele puzzelstukjes samengebracht tot één geheel.
Omdat we de leerlingen ook de kans willen geven af en toe iets te delen met een publiek, willen we met het project ook een toonmoment organiseren voor familie en vrienden. Zo leren ze iets te presenteren en hier naar toe te werken. Dit toonmoment vindt plaats op het schoolfeest.
Het project is een logische volgende stap in het stappenplan van de school. Van een breed, algemeen muzisch kader, groeien we naar projecten toe die ruimte bieden voor meer verdieping en waarbinnen leerlingen de kans krijgen om in een langlopend traject een bepaalde muzische vorm meer te exploreren.
Op een creatieve manier omgaan met bewegingsexpressie is nieuw voor de school. Elke klas leert wel eens een dansje aan, maar hoe stimuleer je leerlingen om zelf te experimenteren met beweging? En hoe ga je om met een veelheid aan bewegingsmateriaal dat wordt aangebracht door leerlingen? Met dit project willen we deze nieuwe manier van werken in de school introduceren.

 

Geplande acties tijdens het schooljaar 2015-2016

01. Het project met Pasarelle opnieuw doen