Werkgroep Milieu Op School (MOS)

Uitgevoerde acties tijdens schooljaar 20104-2015

01. De klassen werkten aan het thema afval.
02. De klassen werkten aan het thema water.
03. Mobiliteit: Sam de Verkeersslang.
04. MOS-nascholing rond Wereldwaterdag.
05. Aansluiten bij de kerngroep van Stad Kortrijk.
06. Elke klas van het lager ging op zwerfvuilactie.
07. Inschrijven op de website om een stukje van Marke netjes te houden (met de MOS-Brigade).
08. Organiseren Dikke Truiendag met bijhorende wedstrijd.
09. Vogelteldag: maken van zaadbollen, voederplankjes en bakjes…
10. De MOS-brigade draagt vanaf nu hun t-shirt bij de activiteiten.
11. QR-code in de vlindertuin: uitleg over een vlinder of insect via een filmpje die de kinderen gemaakt hebben.
12. Rubriekje in het krantje voor MOS
13. MOS-brigade plant (plantjes) met kleuters.
14. Bloembollen planten in de Vlindertuin met de MOS-brigade.
15. Insectenhotels maken voor in de Vlindertuin met wijnkistjes.
16. Fietslessen: meester Joergen.
17. Diamantactie: geef schoolgerief een langer leven (vanaf L2-L6).

Geplande acties schooljaar 2015-2016

01. Diamantactie (verderzetten en evaluatie)
02. Uitwerken thema Energie in elke klas
03. Uitwerken thema Natuur in elke klas.
04. Verderzetten van de vorige acties die elk jaar terugkeren (vlindertuin, zwerfvuilactie, zuinig met water, dikke truiendag, MOS-rubriekje…).