Werkgroep Veiligheid & gezondheid

UITGEVOERDE ACTIES

01. Opstellen allergie actieplan voor alle klassen.
02. Anti-pestproject in samenwerking met Stad Kortrijk.
03. 22 juni tem 26 juni "week van de beweging".
04. mei : mijn pop-up-restaurant (gezonde voeding).

GEPLANDE ACTIES 2015-2016

01. Update allergie actieplan.
02. Anti-pest in samenwerking met Stad Kortrijk.
03. Nieuwe project week : thema nog te bepalen.
04. Initiatie EHBO door Rode Kruis voor leerlingen derde graad.