Wat zijn klasouders?

De klasouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de andere ouders van de klas. Op verzoek van de leerkracht helpt de klasouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij niveaulezen, Sinterklaasfeest, uitstappen,... 


Taken die de klasouders op zich kan nemen:

- zich kenbaar maken aan de andere ouders van de klasgroep (info ophangen bij de klasdeur, via mail);
- bij organisatorische zaken de leerkracht helpen of hem/haar zaken uit de handen nemen, zoals bij uitstappen, schoolreis, sportevenementen, Sinterklaasfeest,...;
- in overleg met de klastitularis aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bvb. bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen);
- overleg over thema's die aan bod komen en daar bvb. materiaal voor verzamelen en meedenken over de planning;
- indien nodig helpen organiseren hoofdluiscontrole na iedere vakantie;
- andere praktische zaken, maar altijd in overleg met de klastitularis.