Het beveiligd ouderportaal

  

ParnasSys is een administratiesysteem waar de school gebruik van maakt om de gegevens van onze kleuters en leerlingen bij te houden. 
Als ouder kunt u met de persoonlijke inloggegevens (die u per mail ontvangt) inloggen in het systeem.  Via dit ouderportaal geven wij informatie over uw kind(eren) die voor u interessant is.  Verderop leest u welke modules al opengesteld zijn.  Indien er nieuwe modules worden opengesteld, dan zullen wij deze ook toevoegen. 
Gescheiden ouders:  beide ouders kunnen met een eigen inlogcode toegang krijgen tot het ouderportaal.  Voorwaarde is dat bedie ouders zelf hun verschillende (e-mail)adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet.
Inlogprocedure: vanuit de school ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres een inlogcode (= gebruikersnaam) en wachtwoord om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien.  De eerste keer logt u mete deze gegevens in.  Aangezien het automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van cijfers en getallen is, vragen wij u om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed te onthouden.  Het wijzigen doet u zo
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via 'Account' een eigen wachtwoord worden ingesteld.  Door te klikken op de knop 'Wachtwoord veranderen' kunt u een eigen wachtwoord invoeren.
Mocht u onverhoopt uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school en zullen wij u nieuwe inloggegevens toesturen.
Welke modules vindt u op het ouderportaal?
 • de leerlingenkaart;
 • personalia;
 • de medische kaart;
 • de groep waartoe uw kind behoort met foto's, geboortedata en adressen van medeleerlingen;?
 • het uurrooster;
 • de dagen van afwezigheid;
 • de niet-methode toetsen die 3 keer per jaar worden afgenomen;
 • de methodetoetsen die de leerkracht afneemt volgens de methode die hij/zij gebruikt in de klas;
 • het rapport;
 • de hulpplannen die uw kind eventueel gevolgd heeft wanneer dat nodig zou blijken;
 • notities over uw kind die door de leerkracht, zorgcoördinator of directie gepost worden. 

 

Toegang tot het ouderportaal: https:/ouders.parnassys.net