Ouderraad

 

Alle ouders worden bij inschrijving van hun kind op de school automatisch lid van de ouderraad.  Hier wordt het beleid en de filosofie van de school mee bepaald.  In de ouderraad zetten ouders, leerkrachten en vrijwillige medewerkers zich in om de goede werking van de school voort te zetten.  Niet alleen het opzetten van activiteiten om de school financieel te ondersteunen staan op het programma, ook pedagogische onderwerpen en daadwerkelijke ondersteuning (leesouders, zwemmoeders, begeleiding bij uitstappen,...) zijn onderwerpen van gesprek en engagement. 

 

                                 


Heeft U interesse voor wat uw kind doet op school?  Kunt U zich nu en dan vrijmaken?  Dan bent U zondermeer welkom om onze school verder te helpen uitbouwen.