Pedagogische Werkgroep

Hallo!

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn de PiWi’s, oftewel de Pedagogische Werkgroep van Het Open Groene. Wij zijn geen nuffige kudde pedagogen die met het vingertje wil staan zwaaien naar alles waarvan we vinden dat het verkeerd loopt, maar wel een groepje (klas-)ouders dat graag nadenkt over hoe we onze kinderen op verschillende vlakken de beste kansen kunnen bieden. Thema’s die ons nauw aan het hart liggen zijn o.a. gezondheid, veiligheid, milieu en sociale gelijkheid. Vanuit die brainstorm willen we de school graag ideeën aanreiken waarvan ze dan zelf kan bepalen of en hoe ze ermee aan de slag gaat. Waar dat kan, willen we de school daarin ook ondersteunen.

Vanaf nu willen we in de nieuwsbrief graag kort een thema toelichten dat ons inspireert of waarvan we denken dat het ouders kan aanbelangen. Op 10 februari gingen we naar de voordracht van Gene Vangampelaere over de invloed van sociale media op jongeren. Hoewel in de lezing niet zozeer de impact van sociale media vanuit het perspectief van de jongeren centraal stond (zoals de titel van de lezing deed vermoeden), kregen we toch enkele interessante weetjes m.b.t. de aantasting van onze privacy via internet en sociale media. Hieronder noteren we enkele krijtlijnen. De hele presentatie is terug te vinden op http://www.digie.be/lezing-sociale-media-en-de-invloed-op-jongeren-marke.

  • Het internet is als een tatoeage: wat je erop zet, is voor altijd.
  • Het is onvoorstelbaar hoeveel gegevens van Facebook, Google… er door bedrijven worden bijgehouden en die gebruikt worden om ons via reclame op maat te beïnvloeden.
  • Anoniem surfen kan.
  • Een wachtwoord is als een tandenborstel: je zou dat 2 keer per jaar moeten veranderen (en voor zo weinig mogelijk verschillende sites gebruiken).
  • Interessante websites over veilig internetgebruik voor kinderen: http://www.veiligonline.be & http://mediawijs.be

Heb je vragen, ideeën, suggesties? Of heb je zin om ons te komen vervoegen? Neem dan contact op met onze voorzitter: bruno.deboosere@telenet.be.

Groetjes!

Sofie (mama van Izza (4) en Hanna (2B)), Iris (mama van Laura (3A)), Annelies (mama van Manon (2A) en Marie (kevers)), Miet (mama van Arthur (4), Marie (3A) en Louis (sterren)) en Bruno (papa van Lopke (1B) en Wout (kevers))