Betaling en facturatie

Ouders kunnen beslissen om de maandelijkse factuur direct te betalen of via domiciliëring.
Als u beslist om dit via domiciliëring te laten doen, dan kunt u de nodige formulieren aanvragen op het secretariaat. De factuur wordt maandelijks vanuit de centrale diensten opgestuurd en meegegeven met het kind.

Om wanbetaling tegen te gaan werd vanuit de raad van bestuur van de scholengroep beslist om sneller dossiers te bundelen en door te sturen naar de dienst Penale Boeten.