Buitenschoolse opvang na de schooluren

 

Voor schooltijd - van 7 tot 8 uur & van 16 tot 18 uur - worden kleuters en leerlingen opgevangen door één of twee opvangmoeder(s).  Deze opvang is betalend:   € 1 per begonnen half uur. 

Vanaf 8 uur wordt de begeleiding en het toezicht overgenomen door een kleuterleid(st)er en door een onderwijzer(es).

Na schooltijd worden de kleuters opgevangen door twee opvangmoeders.  De opvang beperkt zich niet tot een verzorgende taak, maar er worden ook zinvolle educatieve en ontwikkelingsstimulerende activiteiten aangeboden.

De huiswerkklas bij de lagere schoolkinderen op maandag, dinsdag en donderdag wordt voorafgegaan door een kwartier speeltijd.  Het huiswerk maken wordt tot 17 uur begeleid door een leerkracht, waarna de kinderen doorschuiven naar de opvangruimte, waar zij onder toezicht staan van één of twee opvangmoeders. 

Op woensdag en vrijdag is er geen huiswerkbegeleiding, maar net zoals op de andere dagen opvang tot 18 uur.