Buitenschoolse opvang tijdens de vakantie


  

Tijdens de schoolvakanties (behalve tijdens de kerstvakantie) en op kindvrije dagen (pedagogische studiedagen) organiseert de ouderraad in samenwerking met de school zelf opvang.
 
Meer info en data van vakanties en studiedagen vindt u in de kalender activiteiten.
 
Tijdens de grote vakantie organiseert Speelpleinwerking Marke, gesubsidieerd en erkend door Stad Kortrijk de vakantiewerking in de gebouwen van de school.