De maximumfactuur

 

  • De scherpe maximumfactuur

Dit zijn de bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de kinderen deelnemen tijdens de onderwijstijd. Voor het schooljaar 2016-2017 mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor een kleuter en 85 euro voor een leerling. Dit zijn basisbedragen die worden aangepast ingevolge de gezondheidsindex.

  • De minder scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd (bosklassen, zeeklassen,...).  Voor de  volledige duur van de lagere school mag de school hier € 420 aanrekenen.