De Kangoeroeklas


In de kangoeroeklas gaat het om leerlingen die zeer goed tot uitmuntend scoren op de genormeerde toetsen.  Zij worden doorgetoets en indien noodzakelijk op hun IQ getest.  Na overleg en mits akkoord van de ouders krijgen deze kinderen meer uitdagende taken en projecten toegewezen.  De leerlingen gaan wekelijks gedurende een tweetal lestijden naar de Kangoeroeklas. De school neemt ook deel aan de internationale wiskundewedstrijd 'Kangoeroe zonder grenzen'.  Deze internationale organisatie wenst kinderen en jongeren aan te moedigen voor wiskundige vaardigheden.