Het ADI - model (activerende directe instructie) in de lagere afdeling

Het activerende directe instructiemodel is een model dat instructie effectiever maakt.  Het geeft meer aandacht aan het activeren van de leerlingen.  Directe instructie staat voor een leerkrachtgestuurde aanpak, vooral in de beginfase.

Het ADI-model bestaat uit zeven fasen met bijbehorende aandachtspunten:
Fase 1: Terugblik
Fase 2: Oriëntatie
Fase 3: Uitleg
Fase 4: Begeleide inoefening
Fase 5: Zelfstandige verwerking
Fase 6: Evaluatie
Fase 7A: Terug- en vooruitblik
Fase 7B: Feedback