Het leerlingvolgsysteem

 

De school evalueert systematisch en periodiek (3 keer per schooljaar) alle leerlingen en volgt hen zo over de hele onderwijsperiode.

Van kleuter tot 6de leerjaar worden de evaluaties bijgehouden op de webapplicatie van ParnasSys.  Dit volgsysteem omvat observaties, resultaten van testen en toetsen, gesprekken, …  en wordt op de site geplaatst.  Het volgsysteem is toegankelijk voor leerkrachten, CLB en revalidatiecentra.

Ouders kunnen op het ouderportaal resultaten en hulpplannen van hun kinderen lezen.  Ook de rapporten van hun kinderen zijn te raadplegen. Ze kunnen eveneens berichten, foto’s en info’s bekijken die de school voor hen heeft klaargezet.  Met het ouderportaal wordt het contact met de ouders vereenvoudigd.


http://www.parnassys.nl/