Het ouderportaal

 

Op het beveiligd ouderportaal (u ontvangt login en paswoord) kunt u de gegevens van uw kind bekijken.  Er is een grote mate van transparantie naar ouders.

Gegevens zijn:

  1. de leerlingenkaart en personalia van het kind (gezin, afwezigheden, medisch);
  2. de schoolgegevens: de jaarkalender, nieuws, de medewerkers;
  3. de gegevens van de klasgroep en het uurrooster;
  4. de leerlingvolgsysteem-gegevens (rapport en alle vorige rapporten, de methodetoetsen, notities, de niet-methodetoetsen);
  5. de hulpplannen die een kind eventueel krijgt (en gekregen heeft)