Overgang kleuter naar 1ste leerjaar

Van derde kleuterklas naar eerste leerjaar: geen gemakkelijke stap! Om dit te bevorderen worden er op onze school veel initiatieven genomen!

 

Hoe komt het derde kleuter tegemoet : 

* Ontluikende geletterdheid: de leerkrachten derde kleuter brengen spreekbeeld aan, dit is een methode waar bij elke letter een beweging wordt aangebracht, dezelfde bewegingen worden in het eerste leerjaar gebruikt bij het aanvankelijk lezen

* Ontluikende gecijferdheid:  de leerkrachten derde kleuter leren de cijfers schrijven op dezelfde manier zoals ze dit in het eerste leerjaar zullen leren

* Zelfredzaamheid:  kleuters worden gestimuleerd tot zelfstandig werk en het afwerken van de taken: vb contractwerk

* Fijne motoriek: de kinderen oefenen aan de hand van schrijfdans en schrijfstart, ook de pengreep wordt geoefend

* Lateralisatie: de voorkeurhand wordt bepaald

 

Hoe komt het eerste leerjaar tegemoet:

* Onthaal:  elke morgen is er nog een kort onthaal + kringgesprek, met ook een takenbord en weerkalender

* Hoekenwerk:  tijdens hoekenwerk komen nog speelhoekjes voor: winkeltje, bouwhoek, knutselkast

* Klasindeling:  in de klas zijn nog hoekjes aanwezig zoals vb.  kring met kussentjes

* Spelmomentjes: op regelmatige tijdstippen vooral tussen de taal en wiskundeles komen kleine speelse tussendoortjes aan bod!

* Weekkalender:  Per dag een kleur, zelfde kleuren als in de kleuterklassen

* Zorg:  Leerkracht L1 doet zorg bij K3