Milieu op School (MOS)

 

Milieu op School is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken.

In onze school zijn de vlindertuin, het dierenpark en het mini-containerpark belangrijke