Tutorlezen

 

Leren lezen, en vooral begrijpend lezen, is niet voor iedereen even gemakkelijk. Aan de hand van een aantal klasoverschrijdende activiteiten willen we het begrijpend lezen bevorderen.

* peer tutoring L2/L5 en L3/L6

 

Peer tutoring is een samenwerkingsvorm waarbij leerlingen van een hogere klas(=tutors), leerlingen van een lagere klas(=tutees) begeleiden bij het begrijpend lezen. De belangrijkste doelstelling hierbij is het begrijpend lezen bevorderen, maar er wordt ook aandacht besteed aan een goede luisterhouding, hulp bieden, omgaan met fouten, complimentjes geven,...

Aan de hand van "Een boek voor twee" en "Nog een boek voor twee" (Hilde Van Keer) leren de kinderen op een gestructureerde manier verschillende leesstrategieën aan die belangrijk zijn bij begrijpend lezen. Er wordt wekelijks een uurtje geoefend.

*Nieuwsbegrip voor L3 en L4 + knappe lezers uit L2

Aan de hand van actuele teksten oefenen de leerlingen in kleine groepen op begrijpend lezen. Wekelijks is er een nieuwe tekst beschikbaar.