Leren in Het Open Groene

Onze school vertrekt vanuit de leefwereld en de belangstelling van de kinderen.

Drie uitgangspunten zijn hierbij te vinden:

  1. Verantwoordelijkheid: leerlingen bepalen op regelmatige basis zelf de volgorde bij het werken aan een taak.  Ze kunnen kiezen met wie ze werken en waar.  Ze worden geconfronteerd met hun keuze en kunnen deze verwoorden;
  2. Zelfstandigheid: leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip, ze bepalen zelf of ze medeleerlingen, de leerkracht, web of ander materiaal raadplegen;
  3. Samenwerken: leerlingen helpen elkaar en er is veel communicatie onderling.  Leerlingen leren samenwerken - ook als het niet je vriend is, moet je kunnen met elkaar werken.

Brede zorg is eveneens een component van kwaliteitsvol onderwijs. Hierbij gaan wij gepast om met verschillen tussen leerlingen en realiseren wij onderwijs op maat van elk kind (zorgbeleidsplan).