Waar de school voor staat

Onze school behoort tot het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 

Wij willen graag:

  • dat de kinderen een positieve kijk en houding hebben t.o.v. de samenleving;
  • dat zij zich weerbaar weten op te stellen;
  • dat zij met respect leren omgaan met andere mensen.

Daarbij zijn begrippen als 'vertrouwen', 'zelfvertrouwen', 'enthousiasme', 'betrokkenheid' en 'veiligheid' vaste kernwaarden in de keuzes die het schoolteam maakt.