Externe deskundige hulp

 

Onze school werkt samen met

- CLB Mandel en Leie

- revalidatiecentra Accent en Overleie

- zelfstandige logopedisten/kinesitherapeuten.  Zij kunnen de kinderen hulp bieden tijdens of na de lesuren. Een lijst met de namen en adressen van deze mensen kun je bekomen bij de zorgcoördinator: zorg@hetopengroene.be