De zorgcoördinator:

  • helpt de zorg organiseren;
  • zoekt naar methodes en methodieken;
  • coördineert en organiseert het leerlingvolgsysteem;
  • organiseert het overleg met leerkrachten, ev. CLB, ouders, reva, logopedie;
  • participeert ev. in klas 

 

juf Katrien is zorgcoördinator. 

U kan haar bereiken op zorg@hetopengroene.be