Sommige kinderen hebben extra (individuele) begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het stimuleren van de fijne motoriek,het puzzelen, het tellen, … Deze begeleiding gebeurt bijna altijd in de klas door zowel de klasjuf als de zorgleerkracht.    

 

De kinderen worden ondersteund zowel in als buiten de klas. Leerstof kan extra ingeoefend of herhaald worden. De zorgjuf helpt individueel of neemt een groepje leerlingen onder haar hoede.

   

 juf Eva, zorgleerkracht kleuters & juf Rita, zorgleerkracht leerlingen


Sommige kinderen hebben nood aan een nog meer individuele begeleiding. Dit gebeurt hoofdzakelijk buiten de klas door de zorgjuf of ev. door een logopediste of door het revalidatiecentrum.

 
Voor ieder kind wordt er een volgsysteem opgesteld. Door regelmatige evaluaties en genormeerde testen (leesniveaus, LVS-test) worden de leerlingen van dichtbij opgevolgd.

 

In onze school werkt de zorgcoördinator op school- en leerkrachtenniveau, de zorgleerkracht enkel op kindniveau.