Leerstoornissen komen vaak voor:

  • Dyslexie of leesstoornissen,
  • Dysorthografie of schrijfstoornissen,
  • Dyscalculie of rekenstoornissen,

worden in één adem "D3" geheten. Meer dan 5% van alle schoolkinderen in Vlaanderen heeft er last van.   In Het Open Groene beschikken leerlingen met lees- en/of schrijfstoornissen over een laptop met het programma Sprint.  Hierdoor wordt hun beperking geminimaliseerd ten opzichte van de klasgroep.