Spreekbeeld

 

Wat is Spreekbeeld?

De kern van Spreekbeeld bestaat uit een set van zogeheten spreekbeeldjes. Bij elk spreekbeeldje hoort een verhaaltje en een gebaar. Het verhaaltje maakt duidelijk welke klank bij de letter hoort en waarom. Het gebaar associeert direct met de vorm van de letter en met de emotie en betekenis van het verhaaltje en de tekening, maar ook met de articulatiewijze van de klank. De logopedist of de leerkracht speelt dus een interactieve rol bij het aanleren van de spreekbeeldjes, zodat de letters in de beelden ook echt voor zich gaan spreken.

 

Wat doet Spreekbeeld?

Letterkennis en foneembewustzijn zijn van essentieel belang voor de aanvankelijke leeshandeling. Foneembewustzijn is inzicht hebben in de klankstructuur van gesproken taal. Het is het kunnen opdelen van woorden tot spraakklanken en het kunnen samenvoegen van spraakklanken tot woorden. In vakjargon is dat de zogeheten analyse- en synthesebehandeling.

Met Spreekbeeld leren kinderen op een plezierige manier letters benoemen door middel van meerdere associaties tegelijk. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd. De fonologische en/of auditieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. Tegelijk brengt Spreekbeeld op een speelse multisensoriële manier foneembewustzijn tot stand. Op deze manier zijn auditieve oefeningen zinvol en gericht. Zo ontdekken kinderen verbazend snel dat het lezen van woorden, zinnen en teksten makkelijker is. Ze krijgen er plezier in.