Menu Sluiten

Busvervoer

Veel mensen kiezen voor onze school ook al wonen ze niet dichtbij. De school beschikt dan ook over een georganiseerd leerlingenvervoer met twee minibussen.

Elke dag weer een klein stukje reizen.

Kinderen die gebruik maken van het busvervoer ’s morgens en/of ’s avonds houden zich aan het busreglement. Wij doen ons uiterste best om alle kinderen op een veilige manier en in een aanvaardbare tijdspanne thuis te brengen. Let op: wij zijn geen taxi. Wij zijn genoodzaakt om te werken met opstapplaatsen en afstapplaatsen. Wij zijn in de onmogelijkheid om iedereen aan zijn/haar deur af te zetten. Wij kunnen niet zomaar op vraag onze volledige busrit wijzigen. Wij vragen naar de medewerking van iedereen om uw kind tot aan de op- en afstapplaatsen te brengen. Buschauffeur is niet verzekerd om kinderen de straat over te steken en zijn enkel bevoegd OP de bus. Ouders worden dus verondersteld altijd klaar te staan om hun kind van de bus te halen.

Binnen de scholengroep Mandel & Leie waartoe onze school behoort, wordt een uniforme prijs gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school.

PRIJS

Tarief per leerling per schooljaar :

Kleuter = 200 € / schooljaarabonnement
Lager 1-2-3 = 200 € / schooljaarabonnement
Lager 4-5-6 = 250 € / schooljaarabonnement

Binnen een perimeter van 1km rond de school kan geen ophaaldienst meer voorzien worden. De afstand van de tussenhaltes ligt minimum 500m van elkaar. Er kunnen geen afwijkingen toegestaan worden.

Gezien deze erg democratische prijs kunnen er geen kortingen gegeven worden voor broertjes of zusjes. Het verschuldigd bedrag dient tegen eind september betaald te worden. (zal op een aparte factuur in september meegegeven worden) Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus is spreiding van betaling na overleg met de directie mogelijk.

Mocht u een transportprobleem hebben en we hebben nog plaats op de bus, kunnen we uitzonderlijk per dag aanrekenen. 

Tarief per leerling per rit = 1,5 € / rit