Menu Sluiten

Verkeer en mobiliteit in onze school

Als school willen we bewust inspanningen leveren om ontwikkelingsdoelen m.b.t. verkeer en mobiliteit na te streven en eindtermen bewust te behalen bij onze leerlingen. Hierbij gaat een groot deel van de aandacht naar veiligheid, in en rond de school en naar veilig op de openbare weg … kortom naar een veilige schoolomgeving. 

Als school willen we ons ook doelbewust en systematisch inzetten om onze leerlingen de kans te geven om te groeien tot een zelfstandige weggebruiker die zelf verantwoordelijkheid kan en wil opnemen in het verkeer, rekening houdend met de geldende wetgeving en afspraken. 

Bovendien heeft dit alles niet alleen een positieve invloed op de verkeersveiligheid, maar ook op de algemene ontwikkeling van het kind. 

Hoe vertaalt dat zich in de praktijk? 

Het schoolteam hanteert het leerplan ‘Verkeer en mobiliteit’, dat zowel horizontaal als verticaal samenhangt als basis voor het plannen van verkeersactiviteiten en het uitbouwen van een goede verkeerstraining. 

Verkeersopvoeding wordt stapsgewijs uitgebouwd: vertrekkend vanuit een beschermde, veilige omgeving waarin kleuters en lagereschoolkinderen vaardigheden bewust kunnen oefenen om deze later ook toe te passen in het ‘echte’ verkeer. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen en investeren daarom ook in schooleigen verkeersmateriaal: eigen fietsen, behendigheidsmateriaal en fluohesjes. Alle leerlingen van onze school krijgen een fluohesje. Dit hesje moeten de leerlingen bij elke uitstap dragen, evenals bij buitenactiviteiten en om naar en van de school te komen.