Menu Sluiten

Inschrijving


Als ouder(s) kan je bij ons op school steeds terecht voor informatie of antwoorden op je vragen.

Je kan na afspraak ook een kijkje komen nemen in de klassen tijdens de schooluren. Zo kan je je een beter beeld vormen van hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Een aanrader!

Voor de jongste kleuters, tussen 2,5 & 3 jaar jong, houden we rekening met instapdagen. Dit doen we om nieuwe, zeer jonge kleuters zo vlot mogelijk te verwelkomen. De instapdagen werden officieel vastgelegd telkens op de eerste schooldag na een schoolvakantie, de eerste schooldag van februari en de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. Bereken hier wanneer de eerst mogelijke instapdag voor jouw spruit valt. Deze jonge kleuters worden in principe toegelaten vanaf de eerste instapdag volgend op de inschrijving.

Voor die grote eerste, echte schooldag daar is, bieden wij in Het Open Groene de optie om even te komen proefdraaien. Peuters kunnen zo al eens een dagje wennen aan het leven in de kleuterklas. Zo loopt de overgang van de gekende leefwereld naar de nieuwe school heel wat eenvoudiger.

Vanaf 3 jaar kunnen kleuters en leerlingen uiteraard instappen op eender welke dag.

Wanneer en hoe inschrijven?

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

  • op schooldagen tijdens de openingsuren van de school
  • na afspraak met de directeur
  • tijdens de daarvoor voorziene periodes in de grote vakantie (1e week van juli & laatste 2 weken van augustus)

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document. Daarbij breng je best mee:

– de ISI+-kaart of de identiteitskaart van het kind (bewijs van rijksregisternummer)
– het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (indien van toepassing)
– de reispas voor vreemdelingen (indien van toepassing)

Alle andere documenten voorzien wij zelf. Bij de eerste inschrijving ontvang je vervolgens het schoolreglement, het PPGO!, een folder van de school en de jaarplanning.