Menu Sluiten

Zorgcoördinator

Ik stel me graag even voor

Ik ben Katrien Keppens. Ik ben de zorgcoördinator op deze school.

Ik ben elke week van maandag tot en met donderdag aanwezig op school. 

Als zorgcoördinator bouw ik samen met de directie, de leerkrachten en de zorgleerkracht (juf Sandra) mee aan een zorgzame school. 

Ouders en leerkrachten die met zorgvragen zitten betreffende de ontwikkeling van hun kinderen/leerlingen kunnen bij mij terecht.

De leerkrachten volgen de leerlingen goed op. Ze hebben oog voor de leerling in zijn totaliteit (hoe maakt hij/zij het op verschillende domeinen: emotioneel, sociaal, cognitief, motorisch, zelfsturing,…) 

Ze houden een neerslag bij van hun bevindingen. Aan de hand hiervan kunnen de leerkrachten inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (op hetgeen ze nodig hebben). 

Sommige leerlingen vragen extra aandacht. Het gaat om leerlingen die bepaalde moeilijkheden op één of meerdere domeinen ervaren.  

In hun klaspraktijk proberen de leerkrachten allerlei zaken uit om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Het kan soms een echte zoektocht zijn naar een goede begeleiding. 

Hierbij kan het zorgteam (de zorgleerkracht en de zorgcoördinator) een ondersteuning betekenen voor de leerkracht. Via overleg, extra observatiemomenten proberen we samen meer duidelijkheid te krijgen op de specifieke noden van de leerling. Van daaruit kunnen we dan een begeleiding uitwerken die afgestemd is op wat deze leerling nodig heeft  m.a.w. we creëren zorg op maat van het kind. 

Jullie als ouder worden betrokken bij de zoektocht naar een optimale aanpak. Van zodra we met een bezorgdheid zitten, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht. Jullie worden dan uitgenodigd voor een open gesprek. Het doel van dit gesprek is om een volledig beeld van de leerling te krijgen (zijn sterktes, zijn talenten en waar hij of zij het nog moeilijk mee heeft). We stippelen een traject uit en komen op regelmatige basis samen. Hierbij wordt er gekeken of er sprake is van een positieve evolutie. 

Soms blijkt de gegeven ondersteuning onvoldoende te zijn. In dat geval kunnen we beroep doen op de expertise van het CLB. Met hun professionele achtergrond kunnen zij ons verder op weg helpen om de moeilijkheden nog grondiger in kaart te brengen en van daaruit nog meer gerichte hulp te bieden. 

Naast de overlegmomenten met de leerkrachten, de ouders, het CLB en externe hulpverleners kom ik ook in contact met de leerlingen zelf. 

Dit kan op verschillende manieren gebeuren: tijdens een observatiemoment, tijdens de begeleiding van een groepje leerlingen, tijdens een testafname. 

Ook op schoolniveau volg ik mee de initiatieven rond zorg op en denk ik mee na over hoe we het onderwijs nog kwaliteitsvoller kunnen maken. 

Indien u met (zorg)vragen zit omtrent uw kind en graag een afspraak wenst dan kan u me bereiken via het algemeen nummer van de school of een e-mail sturen naar zorg@hetopengroene.be