Menu Sluiten

Schoolraad

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan. 

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen.

De leden van de schoolraad kunnen we onderverdelen in 3 groepen:

  • 3 ouders
  • 3 personeelsleden
  • 2 leden uit de lokale gemeenschap[2](bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…) 

Elk lid van de schoolraad heeft één stem.


De bevoegdheden:

  • Informatierecht over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het algemene schoolleven 
  • Adviesbevoegdheid algemeen opvoedkundig en organisatorisch. 
  • Overlegbevoegdheid over de werking van de schoolraad, over de aanwending van het lestijdenpakket, over het schoolreglement, over de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en over het pedagogisch project van de school.