Menu Sluiten

Schoolraad

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan. 

Geeft advies aan de directeur inzake: 
De algemene organisatie van de school, de werving van leerlingen of cursisten, de organisatie van buitenschoolse activiteiten, het schoolbudget, het schoolwerkplan.

Geeft advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake:
De toewijzing van het mandaat van directeur, de programmatie van het studieaanbod, de schoolinfrastructuur, de organisatie van het leerlingenvervoer.

Overlegt met de directeur inzake:
Het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket, de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten, welzijn en veiligheid op de school, het schoolreglement.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen.

De leden van de schoolraad kunnen we onderverdelen in 3 groepen:

Van de leerkrachten

Sandra derycke : sandra.derycke@hetopengroene.be
Isabelle lepeer: isabelle.lepeer@hetopengroene.be
Hilde parmentier : hilde.parmentier@hetopengroene.be

Van de ouders 

Miet Craeyenest: miet.schoolraad@hetopengroene.be
Floortje Scheldeman: floortje.schoolraad@hetopengroene.be
Lieselot Vandeputte: lieselot.schoolraad@hetopengroene.be

Van de sociaal-economische milieus
Brigitte wenes  


De bevoegdheden:

  • Informatierecht over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het algemene schoolleven 
  • Adviesbevoegdheid algemeen opvoedkundig en organisatorisch. 
  • Overlegbevoegdheid over de werking van de schoolraad, over de aanwending van het lestijdenpakket, over het schoolreglement, over de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen en over het pedagogisch project van de school.