Menu Sluiten

Ouderparticipatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten:

• zwemouder

• leesouder of -grootouder

• fruitouder of -grootouder

• uitstapouder of -grootouder  (pedagogische leeruitstappen begeleiden – op vraag van de klasleerkracht)

• hulp bij allerlei projecten: op vraag van het schoolteam via briefwisseling of smartschool

• …