Menu Sluiten

Zesde Leerjaar

Welkom in L6!

De leerlingen worden in het zesde leerjaar klaargestoomd voor het middelbaar. Zelfstandig kunnen werken en plannen zijn dus zeer belangrijk. Zelf beslissingen nemen, opdrachten maken, zelf voor hun materiaal zorgen, informatiebronnen raadplegen, hoort daar dus allemaal bij. Samenwerken is een vaardigheid die zeer belangrijk is, zowel op school als op andere plaatsen.
Daarom werken wij met taakbrieven. De kinderen leren hun eigen vaardigheden inschatten, plannen welke instructiemomenten ze meevolgen en evalueren nadien hun eigen werk en werkhouding.
Omdat we hierbij veel samenwerken en elkaar helpen, is respect een belangrijke waarde: respect voor medeleerlingen, leerkrachten, (school) spullen maar ook voor de klas- en schoolregels. Respect is bovendien een noodzakelijke basis voor een goede klassfeer waar ieder kind zich goed voelt en zichzelf durft en mag zijn.

De leerstof:

  • Wiskunde

We oefenen de leerstof van het 5de leerjaar verder in en we leren ook enkele nieuwe zaken: we werken met getallen tot een miljard, we leren over de eigenschappen van de ruimtefiguren en hun ontwikkeling, we berekenen de omtrek en de oppervlakte van de cirkel, we construeren ingeschreven figuren, leren over het volume, het soortelijk gewicht, …

  • Nederlands

We oefenen de leerstof van de voorbije jaren rond woordsoorten, zinsontleding, … verder in, we leren nieuwe woorden en uitdrukkingen, de correcte schrijfwijze van de werkwoorden, we werken met het woordenboek, gaan creatief schrijven, …

  • Frans

We oefenen de vaardigheden (spreken, lezen en luisteren) verder in en breiden onze woordenschat uit. We zien veel nieuwe werkwoorden en maken kennis met de verleden tijd.

  • Wereldoriëntatie

WO is een boeiend vak en verruimt onze blik op de wereld! We duiken de geschiedenis in, maken kennis met Europa en de andere werelddelen, we leren over het dierenrijk, het menselijk lichaam (waaronder seksuele en relationele opvoeding) en ook techniek, burgerschap en actualiteit komen aan bod.

  • Muzische vorming

De domeinen die aan bod komen tijdens de lessen muzische vorming zijn beeld, muziek, drama, beweging en media. We maken kennis met verschillende kunstvormen, experimenteren zelf en leren onszelf uiten op verschillende kunstzinnige manieren.

  • Specifieke noden van de kinderen

Door het werken met de taakbrief, is er ruimte voor het werken aan de specifieke noden van de kinderen. Door zorg en remediëring of uitbreiding aan te bieden, hopen we hieraan tegemoet te komen.

Naar het secundair

De kinderen leren hun huistaken zelf plannen en krijgen heel wat tips rond leren leren mee.
We bezoeken Athena-scholen zodat de kinderen even kunnen proeven van de sfeer in het secundair onderwijs. Op de website www.onderwijskiezer.be kunt u veel informatie vinden over de verschillende scholen in uw buurt en door het invullen van een vragenlijst, kan uw kind een passende studierichting vinden.

Einde van het schooljaar

Het einde van de lagere schooltijd is in zicht: we gebruiken de OVSG-toetsen om te peilen of onze leerlingen alle doelstellingen behaalden en er zijn nog eindtoetsen.
Na een laatste keer zwoegen, mogen de kinderen dan eindelijk hun attest of getuigschrift in ontvangst nemen. Dat gebeurt eind juni tijdens een feestelijke proclamatie met aansluitend een receptie.
Afscheid nemen van de school en van elkaar is altijd een moeilijk moment. Daarom sluiten we de lagere schooltijd af met een leuke en gezellige activiteit: we beleven de ‘Laatste Nacht’ op school. Een activiteit waar jaren later nog met plezier aan teruggedacht wordt!