Menu Sluiten

Zesde Leerjaar

Ik wil iedereen van harte welkom heten in het zesde leerjaar!
 

In het zesde leerjaar maken we de laatste sprong naar het secundair onderwijs.Belangrijk in L6 is dat we aandacht geven aan leren leren, leren plannen en organiseren. Om hen zo goed mogelijk op voor te bereiden werken we vakoverschrijdend aan leren leren. Dit houdt in dat ze hun taken en lessen leren plannen (met de hulp van hun agenda), in een tekst het belangrijkste kunnen aanduiden met fluo, ze verbeteren ook regelmatig hun eigen werk (natuurlijk met ondersteuning van de juf),…

Eénmaal per jaar houden de leerlingen een spreekbeurt en leren daarbij een powerpointpresentatie maken. We brengen ook een bezoek aan de doe-dagen van de Athena scholen. Zo kunnen we proeven van de verschillende richtingen en scholen.

In de voormiddag komen vooral de vakken wiskunde, Nederlands en Frans aan bod. In de namiddag werken we rond wereldoriëntatie en muzische vorming. We hebben ook nog twee levensbeschouwelijke vakken en twee uur lichamelijke opvoeding. Dit jaar gaan we om de 4 weken zwemmen.

Als we op uitstap gaan doen we dit met meestal met de fiets, zo wordt de fietsvaardigheid gestimuleerd.

Enkele leeruitstappen op een rij:

– met de klas de boer op (We bezoeken hierbij landbouwbedrijven in de buurt.)
– het 1302 museum in Kortrijk
– lessen in het donker (Buda Kunstencentrum)
– theathervoorstellingen in de schouwburg van Kortrijk
– Bedrijvenrally (i.f.v. beroepskeuze)
– …

Ook op school gaan verschillende workshops door:

– info over orgaandonatie
– info en workshop over windenergie
– anti-pestproject
– …

De derde graad is ook verantwoordelijk voor het goede verloop in het mini-containerpark, de activiteiten van de leerlingenraad en het tutorlezen waar bij we lezen met een leesmakker uit het derde leerjaar.